Wat is een woningsprinklerinstallatie?

Een woningsprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem dat bij brand een overleefbare situatie creëert, zodat veilig gevlucht kan worden.
Voor de woonomgeving zijn speciale sprinklerkoppen ontwikkeld die rekening houden met de specifieke omstandigheden. Deze sprinklerkoppen reageren sneller op een brand en sproeien in verhouding meer water horizontaal in de hete rookgassen en richting de wanden. De hete rookgassen worden gekoeld en de fatale ‘flash-over’ wordt voorkomen.

Een woningsprinklersysteem bestaat uit een watervoorziening, vaak de waterleiding, een afsluitvoorziening en een leidingstelsel met sprinklerkoppen. Een woningsprinklersysteem bestaat uit sprinklerkoppen die gelijkmatig in alle ruimtes zijn aangebracht op specifieke plaatsen tegen het plafond of tegen de wand en die verbonden zijn met een watervoorziening, bijvoorbeeld het waterleidingnet. In iedere afzonderlijke sprinklerkop bevindt zich een hittegevoelig element, dat bij een bepaalde omgevingstemperatuur breekt, waarna water de brand bestrijdt en de ruimte koelt. Sprinklers reageren op vuur en hete rook en niet op de rook van sigaretten en kooklucht, zoals vaak wordt gedacht.

Doel
Het doel van een woningsprinklerinstallatie is te vinden in de Europese woningsprinklernorm NEN-EN 16925; ‘De doelstelling van de sprinklerinstallatie voor de woonomgeving is om bij brand een situatie te creëren waarin de overlevingskansen en vluchtmogelijkheden toenemen.
Woningsprinklerinstallaties dragen bij aan de belangrijkste doelen van het Bouwbesluit 2012, het voorkomen van slachtoffers en specifiek aan de subdoelen veilige vluchtroutes en aanvalsroutes, veilige compartimenten en aan een veilige omgeving (buurpercelen), afhankelijk hoe een buurperceel wordt gedefinieerd.

De woningsprinklernorm NEN-EN 16925 vermeldt tevens: ‘Een automatische sprinklerinstallatie voor de woonomgeving is ontworpen om een brand in het beginstadium te detecteren en de brand zo onder controle te houden dat op veilige wijze een evacuatie kan worden uitgevoerd. De sprinklerinstallatie voor de woonomgeving houdt tevens de brand zo onder controle dat de mogelijkheid tot volledige blussing met andere middelen kan worden vergroot. De sprinklerinstallatie voor de woonomgeving zal schadebeperkend werken en in veel gevallen de brand blussen.’

Alleen sprinklers in de directe nabijheid van de brand, dat wil zeggen die voldoende worden opgewarmd, treden in werking. Er is dus geen sprake van een systeem waarbij alle sprinklers in de woning gelijktijdig open gaan.
Sprinklers als brandbeveiligingsoplossing worden al meer dan een eeuw toegepast.

Indeling van woningsprinklerinstallaties
De woningsprinklernorm kent drie type woningsprinklerinstallaties. Deze zijn uitgewerkt in het betreffende onderdeel.