Functies en compenserende maatregelen van woningsprinklerinstallaties

Naast de vrijwillige keuze voor woningsprinklers staat hierna een overzicht van mogelijke functies en compenserende maatregelen van de woningsprinklerinstallaties. De eerste groep betreft FUNCTIES van woningsprinklers, waarbij de waardering van woningsprinklers specifiek moeten worden gemaakt in projecten.
En daarnaast zijn er COMPENSERENDE maatregelen, waarbij de compenserende maatregel effectief is onder specifieke voorwaarden. Die voorwaarden zijn eventuele extra bouwkundige, installatietechnische of organisatorische maatregelen en mogelijke extra eisen aan kwaliteitsborging.

Functies van de woningsprinklerinstallatie

 1. Functie: Verbetering vluchtveiligheid bewoners
  bijvoorbeeld beperkte mobiliteit, vergroten van vluchtkans, zorgplicht, etc.
 2. Functie: Verbeteren brandveiligheid in complex bouwwerk
  bijvoorbeeld compensatie bestaande bouw, oude binnensteden studentenw,, etc.,
 3. Functie: Toepassen van ‘Stay in place’ strategie
 4. Functie:  Ondersteuning brandweerinzet
  bijvoorbeeld: opkomsttijd en inzetstrategie
 5. Functie: schadebeperking

Gebruik van de woningsprinklerinstallatie als compenserende maatregel

 1. Compensatie: Beperkt aantal hulpverleners (artikel 7.11A)
 2. Compensatie: Verlengen vluchtweg binnen een woning
 3. Compensatie: Verlengen van loopafstand binnen een woongebouw (buiten de woning)
 4. Compensatie: Verruimen van woonfunctie in portiekflat
 5. Compensatie: Vervallen van 2e vluchtweg (extra beschermde vluchtroute)
 6. Compensatie: Weerstand tegen branddoorslag (WBD)
  bijvoorbeeld: gevels dichte galerijflat, flat met interne verkeersruimte
 7. Compensatie: Weerstand tegen brandoverslag (WBO)

 

Voorbeeld: Langer zelfstandig wonen
De overheid bepaalde in 2012 dat mensen met een lichte zorgbehoefte geen recht hebben op een plek in een verzorgingstehuis. Het gevolg is dat de groep zelfstandig wonende ouderen snel groeit. Juist die groep blijkt eerder slachtoffer te worden van de gevolgen van een brand. Ouderen blijken vaak niet in staat tijdig te vluchten, bijvoorbeeld doordat ze zijn aangewezen op een traplift, een rollator of een ander hulpmiddel. Het splitsen van de woon- en zorgkosten betekent een toenemend risico voor de brandveiligheid. Zeker wanneer het gaat om brandveiligheid van woonruimte van zelfstandig wonende ouderen is een woningsprinklerinstallatie een reële optie.

Verantwoordelijkheid brandveiligheid
De gebruiker/ eigenaar is altijd verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Bij de oplevering van de installatie aan de eigenaar en/of gebruiker zijn in de certificeringsregeling eisen gesteld aan de instructie over het gebruik van de installatie. Wij adviseren dat de eigenaar hier op toe ziet en dit vastlegt in het huurcontract of in de statuten van de Vereniging van Eigenaren. In de praktijk is het raadzaam een instructiekaart voor de gebruiker in de meterkast op te hangen.