Kwaliteitsborging

Het is van belang dat de specificatie voor de woningsprinklerinstallatie in overleg met de betrokkenen in een vroege fase van het project worden vastgesteld. Daarmee worden discussies en mogelijke kosten achteraf voorkomen en is voor iedereen helder wat er gerealiseerd wordt.
Indien er een (woning)sprinklerinstallatie geïnstalleerd wordt als een gelijkwaardigheid, is afstemming met het bevoegd gezag vooraf verstandig.

Kwaliteitsborging door certificatie

In het CCV-Certificatieschema Levering Woningsprinklerinstallaties zijn de eisen vastgelegd die worden gesteld aan het onder certificaat leveren van woningsprinklerinstallaties. ‘Het doel van het certificeren van woningsprinklerinstallaties is het voor afnemers het verminderen van faal- en risicokosten die kunnen optreden als de veronderstelde kwaliteit niet aanwezig is. Door certificatie hebben afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen dat geleverde woningsprinklerinstallaties voorzien van het certificatiemerk voldoen aan de gestelde eisen.’ Het schema stelt bijvoorbeeld eisen aan het product, de leverancier en aan de certificatie-insteling. De gecertificeerde leverancier dient bijvoorbeeld ook het onderhouds- en bedieningsvoorschrift te leveren.
Het installatiebedrijf dat onder certificatie levert, wordt jaarlijks door een onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instelling ge-audit, om vast te stellen dat de geleverde certificaten terecht zijn afgegeven. Onderdeel van de audit is een steekproef.

Invloed van bewoner en eigenaar

Bewoners dienen globale kennis te hebben over de werking van de woningsprinklers. Deze staan in het onderhouds- en bedieningsvoorschrift. De bewoner en/of eigenaar dient de werking van de sprinklerinstallatie niet negatief te verstoren. Zo mag de bewoner en/of eigenaar de sprinklerkoppen niet schilderen en mag het niet voorkomen dat afsluiters dicht staan. Dit is bijvoorbeeld te borgen door een bepaling in het huurcontract of in het reglement van de Vereniging van Eigenaren. Verder is een aanbeveling om een instructie ‘wat te doen bij brand’ te maken, maar ook de instructie ‘wat te doen nadat een brand geblust is’.

Kwaliteitsborging door onafhankelijke inspectie

Onafhankelijke inspectie volgens het CCV-Inspectieschema brandbeveiligingssystemen gaat met name over de samenhang tussen de Bouwkundige-, Installatietechnische- en Organisatorische maatregelen, de zogenaamde BIO-mix. Bij inspectie beoordeelt een onafhankelijk geaccrediteerde inspectie-instelling per project of een beveiligingsconcept voldoet aan de uitgangspunten en of de uitgangspunten voldoen aan de zogenaamde ‘afgeleide doelstellingen’. Dit is een ander kwaliteitsborgingregime dan productcertificatie, dat gericht is op het onder certificaat leveren van producten (installaties) en beoordeelt vooral het brandveiligheidsconcept van een gebouw en de samenhangen tussen de verschillende BIO-maatregelen.

Wanneer de kwaliteit van de woningsprinklerinstallatie geborgd is en er geen sprake is van ingewikkelde bouwkundige en organisatorische maatregelen kan onafhankelijke inspectie mogelijk achterwege blijven. Indien er voor een compenserende maatregel onafhankelijke inspectie nodig is, staat dat als voorwaarde aangegeven in de publicatie.