Bescherm wat u het meest dierbaar is!

Op brandveiligwonen.org leest u alles over woningsprinklerinstallaties

Publicatie Waardering woningsprinklerinstallaties

In september 2021 is de eerste versie van de publicatie Waardering woningsprinklers verschenen.  Het hoofddoel van de publicatie is het creëren van meer duidelijkheid over de rol van woningsprinklerinstallaties binnen brandveiligheid. De leden van de werkgroep Waardering woningsprinklerinstallaties hebben vanaf najaar 2019 gewerkt aan de publicatie. In februari 2021 is het eerste concept voor verbeteringen voorgelegd aan de markt, waarmee de eerste versie nu een feit is.

Het document bevat een overzicht van mogelijke functies en compenserende maatregelen van woningsprinklerinstallaties.
Een ander doel van dit document is het creëren van meer bewustwording bij ontwikkelaars en eigenaren van woningen, wanneer het gaat over het verbeteren van brandveiligheid met woningsprinklers. Men kan zich bewust beperken tot het voldoen aan het wettelijke minimumniveau, maar men kan ook bewust een hoger brandveiligheidsniveau nastreven.
In dit document wordt de term waardering gebruikt om het veiligheidsniveau te duiden en gelijkwaardigheid wanneer het gaat om een alternatieve invulling van een functionele eis uit het Bouwbesluit 2012.

Vragen of suggesties? stuur ons een email. De werkgroep verzameld de ervaringen van de markt met de publicatie, welke ook welkom zijn op:  sprinkler@brandveiligwonen.org.

Webinar ‘Publicatie waardering woningsprinklerinstallaties’

23 oktober 2023

Op maandag 23 oktober 2023 organiseerde de VWI een webinair over woningsprinklers. Centraal staat de publicatie Waardering woningsprinklers en we nodigden met name de brandweer en het bevoegd gezag uit voor deelname aan dit gratis webinar.

Woningsprinklerinstallaties worden steeds vaker toegepast. Het afgelopen jaar werden er in Europa bijna één miljoen woningsprinklers geïnstalleerd. Woningsprinklerinstallaties bieden de oplossing voor bescherming van bijvoorbeeld kwetsbare mensen (zorgplicht) tegen de gevolgen van een brand, en ook een gelijkwaardige oplossingen voor langere vluchtwegen, veilig kunnen vluchten en verdichting van bouwen.

In dit webinar, speciaal georganiseerd voor brandweer en gemeenten willen de auteurs uitleg geven over woningsprinklers en specifiek een toelichting op de ‘Publicatie waardering woningsprinklers’. Wilt u ook geinformeerd worden? Stuur ons een email. 

Informatiebijeenkomst en demonstratie woningsprinklers 6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober organiseerde de VWI en EFSN een informatiebijeenkomst over woningsprinklers. Deze middag was dé gelegenheid om veel te weten te komen over woningsprinklers, met aandacht voor de publicatie Waardering woningsprinklerinstallaties en het CCV-certificatieschema woningsprinklerinstallateurs. En, een primeur, de presentatie van het onlangs verschenen onderzoek naar ‘Stay in place’ door NIPV.
Tevens verzorgden we een live demonstratie zodat u zelf kunt oordelen.

Op de informatiemiddag informeren wij u over hoe u woningsprinklerinstallaties kunt toepassen en welke voordelen dat oplevert.
De VWI gaf een live demonstratie om de effectiviteit met een proefbrand demonstreren.

Download de handouts

Lees het verslag

Bekijk de informatiefilm

Slachtoffers van een brand vallen hoofdzakelijk in onze woonomgeving

Een woningsprinklerinstallatie zorgt voor minimaal:

  • >82% minder dodelijke slachtoffers;
  • >60% minder gewonden;
  • >45% minder schade.

Lees het onderzoek van NFPA.

 

Nederland Brandveiliger met woningsprinklers

Woningsprinklers redden levens, maken veilig vluchten mogelijk en voorkomen onnodig leed en schade. Zij dragen bij aan een brandveiliger Nederland. De Verenigde WoningsprinklerInstallateurs rekenen het daarom tot hun verantwoordelijkheid hun kennis en inzichten te delen met een breed publiek. Consumenten krijgen zo de gelegenheid goed geïnformeerd te kiezen voor installatie van sprinklers in de eigen woning. Ter bescherming van zichzelf, hun dierbaren en hun waardevolle, soms onvervangbare spullen.  >>> Lees de publicatie

 

 

Invloed woningsprinklers op de omvang van een brand

Onderstaande foto’s zijn gemaakt tijdens een experiment bij de Brandweer Safety Campus in Enschede. Twee ruimtes waren hetzelfde ingericht. Eén ruimte was voorzien van een woningsprinkler en beperkte de omvang van de brand tot de leuning van de bank. Op de linkse foto zijn de kleine schade en de roetsporen op de muur zichtbaar.

 

Woningbranden, slachtoffers en schade

De Brandweeracademie onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Branden met opzet zoals brandstichting of zelfmoord vallen daarbij buiten het onderzoek. In 2016 registreerde de Brandweeracademie 37 dodelijke brandslachtoffers. In de periode 2008-2016 hebben in totaal 260 woningbranden 283 dodelijke slachtoffers geëist. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren, dat de kwetsbare mensen in onze samenleving grotere kans lopen slachtoffer te word een brand. Het gaat dan om jonge kinderen, mensen van 60 jaar en ouder en in het bijzonder mensen die sterk afhankelijk zijn van hulp bij vluchten.

 

Volgens de Risicomonitor Woningbranden, een uitgave van het Verbond van Verzekeraars waren er in 2021: 59.011 brandclaims.
Lees meer over schademeldingen bij salvage.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikt over andere informatie en is gestopt met brandweerstatistieken. In 2013 registreerde CBS 4.837 woningbranden. In dat jaar was volgens het CBS sprake van in totaal 92 dodelijke slachtoffer en 720 gewonden. NIPV heeft die taak overgenomen.

Betrouwbare brandveiligheid

Een woningsprinklerinstallatie is een automatisch blussysteem specifiek voor de woonomgeving. Met een minimale hoeveelheid water wordt een overleefbare situatie gecreëerd en wordt veilig vluchten mogelijk gemaakt. De installatie wordt ontworpen op basis van de NEN-EN 16925+NB. Installaties aangelegd volgens die norm leveren brandveiligheid op, gebaseerd op ruim 40 jaar testen zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de UL1626 of EN 12259-14.

In opdracht van de Commissie van Belanghebbenden Brand (CvB) verscheen in 2020 het CCV-certificatieschema woningsprinklerinstallaties versie 2.0. Daarmee hebben opdrachtgevers de mogelijkheid om te kiezen voor kwaliteit van een gecertificeerde woningsprinklerinstallaties. Lees verder >>>

Nieuwsbrief ontvangen?

Naam(Vereist)
Geef hier aan vanuit welke rol u geïnteresseerd bent.