Techniek woningsprinklerinstallaties.

Watervoorziening

De (blus) watervoorziening van de woningsprinklerinstallatie kan een eigen watervoorraad met pomp zijn, maar ook een directe aansluiting op het drinkwaterleiding, met of zonder een drukverhogingspomp.
De directe drinkwateraansluiting zonder pomp is verreweg de meest betrouwbare watervoorziening, omdat in Nederland drinkwater nagenoeg 100% van de tijd beschikbaar is. Daarbij heeft die aansluiting bij een calamiteit (brand) ook geen beperkingen aan de tijdsduur.
In woongebouwen is meestal voldoende capaciteit voor aansluiting van de woningsprinklerinstallatie aanwezig. In een woning blijkt dat echter vaak niet het geval. Veel aansluitingen, vooral de woningen in nieuwbouwwijken hebben een aansluiting, waarbij de waterleidingsbedrijven de capaciteit hebben beperkt tot het wettelijk minimum van 25 liter per minuut.
In de meeste gevallen is een aansluiting van circa 80 tot 100 liter per minuut is benodigd. Een aansluiting met een hogere capaciteit (lees calamiteitaansluiting) is meestal mogelijk en daarvoor brengt het waterleidingsbedrijf meestal een hoger vastrechttarief in rekening. Een woningsprinklerinstallatie is een calamiteiteninstallatie, die waarschijnlijk nooit de capaciteit hoeft te leveren. Diverse waterleidingsbedrijven bieden deze optie nog beperkt aan.

Bij wet is bepaald dat de druk bij toetreding in de woning 1,5 Bar dient te bedragen, maar dat blijkt in de praktijk hoger te zijn. Wanneer onvoldoende druk is dient een elektrische opvoerpomp geplaatst te worden.
Een appartementsgebouw beschikt over het algemeen over voldoende watercapaciteit. Het blijkt dat de keuze voor een centrale watervoorziening voor alle woningen in het woonbouwen de beste oplossing is. Het gemeenschappelijke waterleidingnet kan met de uitbreiding van de capaciteit van de bestaande hydrofoor of een tweede hydrofoor een goede keuze zijn voor de voeding van de woningsprinklerinstallatie.

Een alternatieve watervoorziening van een woning bestaat uit pomp en een watertank van ongeveer 1 tot 5 m3, afhankelijk van de situatie. Voor een woongebouw is meestal een grotere watervoorraad nodig.
In de praktijk worden de drinkwater aansluiting overigens wel eens gecombineerd met de eigen watervoorziening.

Opvoerpomp

Het bluswater van de woningsprinklerinstallatie kan uit een eigen watervoorraad, maar ook uit een directe aansluiting op de waterleiding, mits voldoende capaciteit beschikbaar. Hieronder staat een voorbeeld van opvoerpomp.

Voorbeeld van opvoerpomp:

Hulpmiddelen woningsprinkleraansluiting in woningen

In de blokschema’s staan diverse afsluiters, drukmeters en stromingsschakelaars afgebeeld. Er zijn complete aansluitsets voor woningsprinklerinstallatie in de handel, de zogenaamde Riser Manifold Assemblies:
1: datasheet Viking
2: datasheet Tyco