Indeling en normen voor woningsprinklerinstallaties

Woningsprinklerinstallaties zijn betrouwbaar en effectief wanneer ze worden ontworpen, aangelegd en onderhouden volgens de juiste norm.

Daarnaast is de betrouwbaarheid afhankelijk van de kwaliteit van het installatiebedrijf. Lees meer daarover bij gecertificeerde woningsprinklerinstallateur.

De Nederlandse norm voor woningsprinklerinstallaties is de NEN-EN-16925-2018+NB-2020 “Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud”

De NEN-EN 16925:2018+NB:2020 is de woningsprinklernorm voor de Nederlandse markt.
In tabel 1 van de Nationale Bijlage uit de NEN EN 16925 +NB staan de toepassingsgebieden weergegeven, waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de termen uit het Bouwbesluit 2012.
In Tabel 2 — Criteria voor het minimumontwerp NEN-EN 16925 NB zijn de criteria voor het minimumontwerp per type overgenomen uit de norm.

De NEN-EN 16925 kent 3 categorieën/type met hun specifiek toepassingsgebied en bijhorende eisen aan de sproeidichtheid en eisen aan de watervoorziening. De NEN-EN 16925 is bedoeld voor de woonomgeving.

Gebruik van de woningsprinklerinstallatie als compenserende maatregel

 1. Compensatie beperkt aantal hulpverleners (artikel 7.11A)
 2. Compensatie verlengen vluchtweg binnen een woning
 3. Compensatie verlengen van loopafstand binnen een woongebouw (buiten de woning)
 4. Compensatie verruimen van woonfunctie in portiekflat
 5. Compensatie vervallen van 2e vluchtweg (extra beschermde vluchtroute)
 6. Compensatie weerstand tegen branddoorslag (WBD)
  bijvoorbeeld: gevels dichte galerijflat, flat met interne verkeersruimte
 7. Compensatie weerstand tegen brandoverslag (WBO)

Een werkgroep met brandweer, adviseurs, installateurs en leveranciers werkt aan de ‘Publicatie Waardering Woningsprinklerinstallaties’ en wil deze in 2021 afronden.

Andere woningsprinklernormen

 • NFPA 13R “Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies”;
 • NFPA 13D “Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes”;
 • NFPA13 “Standard for the Installation of Sprinkler Systems”; hoofdstuk residential sprinklers.
 • NEN 2077 “Vaste brandblusinstallaties – Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud”
  (De NEN-EN-16925-2018+NB-2020 vervangt de in 2014 verschenen norm NEN 2077)

De normen van (woning)sprinklerinstallaties zijn gebaseerd op werkelijke (brand)testen. Lees meer daarover bij testprotocollen van woningsprinklers verder beschreven.

Ontwikkeling Nederlandse norm
In Europa is in december 2018 is de Europese norm EN 16925 ‘Fixed firefighting systems – Automatic residential sprinkler systems – Design, installation and maintenance ’ verschenen. Deze norm volgt in grote lijnen de methodiek van NFPA en is specifiek bedoeld voor de Europese markt.

Iedere land maakt zijn eigen Annex. De Nederlandse NEN-normcommissie vertaalde de Europese norm en heeft de verplichte Nationale bijlage gemaakt. De NEN-EN 16925:2018+NB:2020 verscheen in april 2020 en gaat de NEN 2077 op termijn vervangen. In de norm zijn ontwerpcriteria voor iedere woonomgeving beschikbaar, ingedeeld in categorieën, uiteenlopend van normale woningen, individuele appartementen tot complete woongebouwen.

De eerste Nederlandse woningsprinklernorm NEN 2077 verscheen in april 2014. Met die norm is invulling gegeven aan de Nederlandse behoefte te beschikken over een bruikbare norm waarmee we onze woonomgeving kunnen beschermen tegen de gevolgen van brand.

Slachtoffers van branden vallen hoofdzakelijk in de eigen woonomgeving. Het is geen wettelijke verplichting woningen te voorzien van sprinklers, maar deze voorziening kan bij brand het verschil maken tussen leven en dood. Bewoners kunnen met een woningsprinklerinstallaties uitgevoerd volgens NEN-EN 16925 / NEN 2077 uitdrukkelijker kiezen zichzelf en hun gezin beter te beschermen tegen de gevolgen van brand. De woningsprinklerinstallatie biedt ook uitkomst voor ouderen die langer zelfstandig willen (of moeten) wonen en daarbij in de tijd mogelijk minder zelfredzaam worden. Maar ook in onze veranderende woonomgeving met meer plastics en extra ontstekingsbronnen welke de risico’s op en gevolgen van een fatale brand sterk laten toenemen, kan een woningsprinklerinstallatie een doeltreffende beschermingsmaatregel blijken te zijn.