Webinar ‘Publicatie waardering woningsprinklerinstallaties’

23 oktober 2023

Op maandag 23 oktober 2023 organiseert de VWI een webinair over woningsprinklers.
Centraal staat de publicatie Waardering woningsprinklers en we nodigen met name de brandweer en het bevoegd gezag uit voor deelname aan dit gratis webinar.

Woningsprinklerinstallaties worden steeds vaker toegepast. Het afgelopen jaar werden er in Europa bijna één miljoen woningsprinklers geïnstalleerd. Woningsprinklerinstallaties bieden de oplossing voor bescherming van bijvoorbeeld kwetsbare mensen (zorgplicht) tegen de gevolgen van een brand, en ook een gelijkwaardige oplossingen voor langere vluchtwegen, veilig kunnen vluchten en verdichting van bouwen.

In dit webinar, speciaal georganiseerd voor brandweer en gemeenten willen de auteurs uitleg geven over woningsprinklers en specifiek een toelichting op de ‘Publicatie waardering woningsprinklers’

De ‘Publicatie waardering woningsprinklers’ heeft als hoofddoel het creëren van meer duidelijkheid over de rol van woningsprinklerinstallaties binnen brandveiligheid. Het document bevat een overzicht van mogelijke functies en compenserende maatregelen van woningsprinklerinstallaties.
Een ander doel van dit document is het creëren van meer bewustwording bij ontwikkelaars en eigenaren van woningen, wanneer het gaat over het verbeteren van brandveiligheid met woningsprinklers. Men kan zich bewust beperken tot het voldoen aan het wettelijke minimumniveau, maar men kan ook bewust een hoger brandveiligheidsniveau nastreven.
In dit document wordt de term ‘waardering’ gebruikt om het veiligheidsniveau te duiden en gelijkwaardigheid wanneer het gaat om een alternatieve invulling van een functionele eis uit het Bouwbesluit 2012/BBL.

Programma (voorlopig)

13:00  Introductie en inleiding ‘Wat zijn woningsprinklers’
Opzet van ‘Publicatie waardering woningsprinklerinstallaties’
13:10 Wet- en regelgeving en rol van woningsprinklers
Woningsprinklernorm
Kwaliteitsborging
Onderbouwing van functies en compenserende maatregelen
13:50 Pauze
14:00 Mogelijke functies van woningsprinklerinstallaties
Voorbeelden
Mogelijke compenserende maatregel van woningsprinklerinstallaties
Voorbeelden
Techniek
14:45 Vragenronde

 

Sprekers 

  • Johan Hoogeweg (DGMR)
  • John van Lierop (EFSN)
  • Henk van der Vaart (Spie)

Inschrijven

 

Naam Deelnemer(Vereist)

Vragen?

Heeft u vragen die u tijdens het webinar behandeld wil worden of heeft u een andere vraag?

Mail uw vraag naar sprinkler@brandveiligwonen.org  of bel John van Lierop op 06-31041692.