Succesvolle start van een woningsprinklerproject

De VWI-leden wordt regelmatig om een offerte of raming voor een woningsprinklerinstallatie gevraagd.
Het blijkt echter vaak dat (in de initiatiefase) nog niet duidelijk is of het project uitgevoerd gaat worden en blijken er vragen over bijvoorbeeld het doel van de installatie, de investeringen en de aanpak.

Om u op weg te helpen is het van belang om:

Wellicht is het inschakelen van een adviseur met ervaring met woningsprinklers te overwegen.

Doel van woningsprinklerinstallatie

Het belangrijkste doel van een woningsprinklerinstallatie is veilig vluchten mogelijk te maken.
Naast de vrijwillige keuze om woningsprinklers toe te passen heeft de VWI de compenserende maatregelen en functies en van woningsprinklerinstallaties opgesteld waarvoor woningsprinklers ingezet kunnen worden. Uiteraard kan het ook een vrijwillige keuze zijn om brandveiliger te wonen! >>> zie het overzicht

Beoogd gebruik
In de Nederlandse woningsprinklernorm staan voorbeelden voor welke gebruik woningsprinklerinstallaties kunnen worden geïnstalleerd. (zie voorbeelden van beoogd gebruik)

Specificatie van installatie

De gecertificeerde woningsprinklerinstallatie heeft voor het maken van een installatie uiteindelijk de volgende informatie nodig, die overigens uit het CCV-Certificatieschema woningsprinklerinstallaties is overgenomen.
De leverancier moet beoordelen of hij een passende woningsprinklerinstallatie kan leveren. Daarom moet hij voorafgaand aan de levering beschikken over de specificatie voor de woningsprinklerinstallatie met ten minste de volgende basisinformatie over de te leveren woningsprinklerinstallatie, voor zover van belang binnen de omvang van de (deel)levering:

• Globale omschrijving van de aanleiding voor het aanbrengen van de woningsprinklerinstallatie;
• Globale omschrijving van het doel of maatregel;
• Toe te passen voorschrift of norm;
• Type gebouw of woning;
• Type woningsprinklerinstallatie;
• Omschrijving en gebruik van de te beveiligen ruimten;
• Omvang van de sprinklerbeveiliging voor de woonomgeving;
• Type/uitvoering watervoorziening;
• Locatie watervoorziening;
• Installatietype;
• Vorstbeveiliging (indien van toepassing);
• Gevarenklasse (indien van toepassing);
• Aantal ontwerpsprinklers;
• Alarmeringen en signaalgevers (indien van toepassing);
• Doormelding van brandalarmen;
• Zonering/ indeling in secties van de woningsprinklerinstallatie;
• Bewaking van de woningsprinklerinstallatie (indien van toepassing);
• Speciale omstandigheden (bijlage F van NEN -EN 16925+NB, indien van toepassing).

Ontwerp

Het ontwerpen en projecteren van een woningsprinklerinstallatie is specialistisch werk en wordt in de praktijk uitgevoerd door een woningsprinklerengineer. Die bepaalt waar, welke en hoeveel sprinklerkoppen er nodig zijn. Bij het ontwerp dient ook rekening te worden gehouden met mogelijke obstructies. Per woning en/of appartement wordt een alarmgever, testvoorziening en hoofdafsluiter geïnstalleerd.

Verantwoordelijkheid brandveiligheid

De gebruiker/ eigenaar is altijd verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Bij de oplevering van de installatie aan de eigenaar en/of gebruiker zijn in de certificeringsregeling eisen gesteld aan de instructie over het gebruik van de installatie. Wij adviseren dat de eigenaar hier op toe ziet en dit vastlegt in het huurcontract of in de statuten van de Vereniging van Eigenaren. In de praktijk is het raadzaam een instructiekaart voor de gebruiker in de meterkast op te hangen.