WAARDERING VAN WONINGSPRINKLERS
In september 2021 verscheen de publicatie ‘Waardering van woningsprinklers’. Het document bevat een overzicht en uitwerking van (mogelijke) functies en compenserende maatregelen van woningsprinklerinstallaties, met aandacht voor kwaliteitsborging, de woningsprinklernorm en het CCV-certificatieschema. Partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van woningen of woongebouwen denken bij brandveiligheid niet direct aan een automatisch blussysteem. De European Fire Sprinkler Network EFSN en de Verenigde Woningsprinklerinstallateurs VWI zien een toename van aandacht voor woningsprinklers. Er komt steeds meer inzicht dat woningsprinklers het grote verschil maken en tegelijk een aantrekkelijke oplossing bieden.

Woningsprinklers voorkomen dat een brand zich kan ontwikkelen. Een beginnende brand wordt geheel automatisch, zonder tussenkomst van mensen, gedetecteerd en bestreden. Dit eenvoudige principe levert veel voordelen op en geeft per definitie een hoger brandveiligheidsniveau dan de beperkte eisen uit onze wet- en regelgeving. Tijdens informatiebijeenkomsten georganiseerd door de VWI, bleek dat er bij de doelgroep veel vragen waren over de toepassingen. Op verzoek van met name adviseurs, brandweer en ontwikkelaars startte in 2019 een werkgroep bestaande uit medewerkers van DGMR, EFSN, Brandweer Flevoland, het OCB, Huisman sprinklertechniek, SGS Floriaan, Brandweer Twente en Viking EMEA met het doel meer duidelijkheid te geven.

Lees het artikel dat verscheen het Brandveilig.com  BVC2021_04_Waardering woningsprinklers