Op 1 oktober 2020 heeft het CCV versie 2.0 van het certificatieschema woningsprinklerinstallaties gepubliceerd. Het schema gaat in per 1 januari 2021, maar woningsprinklerinstallateurs kunnen al direct certificatie aanvragen.
De belangrijkste aanleidingen van het herzien van het schema, waren de publicatie van de nieuwe Europese woningsprinklernorm, maar ook het beperkte toepassingsgebied in de eerste versie.

Vergeleken met versie 1.0 zijn er behoorlijk veel aanpassingen. Zo vraagt het schema dat woningsprinklerinstallaties worden aangelegd volgens de nieuwe norm NEN-EN 16925+NB. Verder zijn praktijkervaringen uit de afgelopen 2 jaar in het schema verwerkt. Zo zijn bijvoorbeeld de eind- en toetstermen voor woningsprinklerengineers verbeterd. In paragraaf 1.6 van het certificatieschema is het overzicht van aanpassingen opgenomen.

Aan de nieuwe versie hebben experts vanuit woningsprinklerinstallateurs, brandweer, adviesbureaus en certificatie-instellingen meegewerkt. Het nieuwe schema vindt u op de website van het CCV, maar kunt u ook hier CCV-certificatieschema_Leveren_Woningsprinklerinstallaties_2.0.

Bron: https://hetccv.nl/keurmerken/expert/brandbeveiliging/woningsprinklerinstallaties