IFV publiceerde op 28 mei 2020 haar jaarlijks overzicht van slachtoffers in woningbranden.

In 2019 vielen er 22 dodelijke slachtoffers bij 21 woningbranden. “13 branden ontstonden door menselijk handelen, waarbij onvoorzichtigheid bij roken de meest voorkomende brandoorzaak was, gevolgd door koken. Voorlichting over brandveiligheid is én blijft dus uitermate belangrijk”, vertelt lector Brandpreventie René Hagen.

Uit het jaarlijkse onderzoek naar fatale woningbranden blijkt dat 9 personen zijn omgekomen in een andere ruimte dan de ruimte waarin de brand is uitgebroken. In 7 gevallen stond de deur van deze ruimte open. Hagen: “Eerder onderzoek van het IFV en het Amerikaanse Underwriters Laboratories heeft aangetoond dat het sluiten van binnendeuren de overleefbaarheid bij brand aanzienlijk verbetert. De brandweer en de Brandwonden Stichting nemen dit al een aantal jaren mee in hun voorlichtingscampagnes. ‘Deuren sluiten voor het naar bed gaan’ is een goedkope preventieve oplossing die mensenlevens redt!”

Geen rookmelder aanwezig
Van de 22 dodelijke slachtoffers waren 16 personen alleenwonend. 14 van de 22 slachtoffers waren 65 jaar of ouder. Hagen: “Wat verder opvalt is dat er in 12 van de 21 woningen geen rookmelder aanwezig was. Met name voor zelfredzame mensen zijn rookmelders belangrijk. We zijn dan ook blij dat er, naast de huidige verplichting voor rookmelders in nieuwbouwwoningen, vanaf 1 juli 2022 ook een verplichting komt voor rookmelders in bestaande woningen.”

Overleefbaarheid en vluchtmogelijkheden voor bewoners
Slechts 3 van de 22 slachtoffers hebben een vluchtpoging ondernomen. “Daaruit blijkt dat een brand en met name de rookontwikkeling zeer snel dodelijk zijn. In september presenteren wij de resultaten van het grootschalige praktijkonderzoek naar rookverspreiding in woongebouwen, dat wij samen met Veiligheidsregio Utrecht en Brandweer Nederland hebben uitgevoerd. We komen dan met een aantal aanbevelingen om de overleefbaarheid en vluchtmogelijkheden voor bewoners van dit soort gebouwen te verbeteren”, sluit Hagen af.

Download het Jaaroverzicht fatale woningbranden 2019
(Bron: IFV.nl)

VWI: Nederland kan met ander maatregelen brandveiliger
In Nederland zorgen branden in de huiselijke omgeving voor de meeste slachtoffers. Daarbij is het zorgwekkend dat het aantal gevallen met dodelijke afloop niet structureel afneemt. De meeste slachtoffers zijn 60 jaar of ouder, hoewel die groep ‘maar’ 22% van de Nederlandse populatie uitmaakt. De meeste getroffenen zijn beperkt zelfredzaam. Liefst 73% van de slachtoffers is al overleden voordat de brandweer ter plaatse is. Het voorgaande is des te schrijnender als men zou weten dat de brandveiligheid van woningen sterk te verbeteren is.

Een woningsprinklerinstallatie maakt veilig vluchten mogelijk
De VWI is van mening dat de woningsprinklerinstallatie hét middel is om de brandveiligheid significant te verhogen. Het is volgens haar een effectief middel vooral omdat een woningsprinkler alleen bij een werkelijke brand automatisch start met blussen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers met minimaal 82%, het aantal gewonden met minimaal 60% en de materiële schade met minimaal 50% afneemt.
De VWI pleit voor het verplichten van sprinklerinstallaties in woningen van de kwetsbaren in onze samenleving. Juist door die risicogroep valt er vaak zelf niets te kiezen. Deze aanbeveling klemt des te meer nu de sterke tendens is, dat de risicogroep zich snel uitbreidt. Ouderen blijven immers, vaak gedwongen door overheidsbeleid, langer zelfstandig wonen.