De afgelopen jaren is in Europees verband gewerkt aan een Europese woningsprinklernorm, wat resulteerde in de EN 16925. De NEN-normcommissie Blusinstallaties heeft deze norm in 2019 vertaald en, in samenwerking met onder meer de Verenigde Woningsprinkler Installateurs VWI, de Nederlandse bijlage vastgesteld.

Het resultaat is de NEN-EN 16925:2018/NB:2020 ‘sprinkler voor woonomgeving’ die op 20 april 2020 verscheen. Deze norm sluit beter aan bij de wet- en regelgeving, zoals specifiekere zorgfuncties uit Bouwbesluit 2012. Deze norm gaat de NEN 2077 die in 2013 verscheen op termijn vervangen.

In Nederland wordt voor het ontwerpen van sprinklerinstallaties doorgaans gebruikgemaakt van NEN-EN 12845+NEN 1073. Deze norm vervangt de NEN 2077.

Actualisatie CCV-certificatieschema
De Commissie van Belanghebbenden Brand (CvB) heeft eerder dit jaar de opdracht goedgekeurd om het CCV-certificatieschema ‘Leveringen Woningsprinklerinstallaties’ te actualiseren.
Het CCV publiceerde de eerste versie van het certificatieschema in 2017. Omdat de NEN 2077 op termijn ingetrokken wordt en de scope van de eerste regeling te beperkt was, is een actualisatie hoognodig. De werkgroep streeft ernaar om in oktober 2020 haar opdracht af te ronden.