Het Ministerie van Binnenlandse Zaken de publicatie “Bouwbesluit 2012” brandveiligheid bij verbouw en transformatie van bestaande gebouwen’.

In de publicatie wordt ingegaan hoe betrokken partijen in goed overleg kunnen komen tot een verantwoord brandveiligheidsniveau. Bevoegd gezag kan, bij gevaar voor de veiligheid en gezondheid, maar ook bij onvoldoende bruikbaarheid en energiezuinigheid, van de in artikel 13 van de Woningwet gegeven bevoegdheid gebruik maken om te verplichten tot een hoger niveau dan voor bestaande bouw geldt, doch niet hoger dan het nieuwbouwniveau.

 Gebruik van sprinklers
In de publicatie staat uitdrukkelijk dat gebruik gemaakt kan worden van een alternatief: woningsprinklers voor het behalen van de doelstellingen. ‘Toepassing van een woningsprinkler: in dat geval wordt een beginnende brand reeds bij de bron aangepakt en in de kiem gesmoord. Hierdoor wordt het risico op uitbreiding van brand beperkt en de ontvluchtingsmogelijkheden vergroot.

>> Download hier de uitgave.
(Bron : rijksoverheid.nl)