Een van de belangrijkste doelen van onze wet -en regelgeving is persoonlijke veiligheid. Sprinklers worden nu vooral ingezet om grotere brandcompartimenten mogelijk te maken, maar ze kunnen ook worden ingezet voor vluchtveiligheid. De meerwaarde van sprinklerinstallaties wordt vaak onderschat. Onderzoek van Nieman en de TU/E bevestigt dat.

 

 Het resultaat van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van VSI en EFSN leverde een rapport op dat met een tool (in ontwikkeling) meer inzicht geeft in de effecten van sprinklers op persoonlijke veiligheid. In het onderzoek is van drie veel voorkomende situaties met modulatie de impact van sprinklers gesimuleerd.
De conclusie is dat een sprinklerbeveiliging een positief effect heeft op de persoonlijk veiligheid van gebouwgebruikers, omdat in alle casussen de verslechtering in de ruimtecondities wordt vertraagd. Bij bijvoorbeeld brand in een ruimte grenzend aan een gang die als vluchtroute wordt gebruikt, blijkt de situatie in de gang zonder sprinklers snel gevaarlijk in vergelijking met de toepassing met sprinklers. Sprinklers hebben tevens als voordeel dat bij activering de warmte- en drukopbouw in de brandruimte stopt, waardoor er dus minder rookverspreiding optreedt. 

20181120 Waardering sprinklers voor persoonlijke veiligheid